دسته بندی ها

خبر ها
کتاب ویدئوکنفرانس کامل ترین و جامع ترین مرجع فارسی در حوزه صدا و تصویر در دنیای دیجیتال میباشد که پس از 20 سال تجربه در تجهیز سازمانها به فناروی فوق و صرف دو سال زمان به تحریر در آمد .امید است 4 فصل اول کتاب که در لینبیشتر
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 13:29:50

به علت نوسانات شدید بازار  قبل از هر گونه پرداخت از موجودی و قیمت با شماره۰۹۹۱۲۷۷۰۰۲۹ تماس گرفته  اطمینان حاصل فرمایید.بیشتر
پنج شنبه 28 مرداد 1400 - 02:00:43