دسته بندی ها

کتاب ویدئوکنفرانس

کتاب ویدئوکنفرانس کامل ترین و جامع ترین مرجع فارسی در حوزه صدا و تصویر در دنیای دیجیتال میباشد که پس از 20 سال تجربه در تجهیز سازمانها به فناروی فوق و صرف دو سال زمان به تحریر در آمد .امید است 4 فصل اول کتاب که در لینک فوق قرار داده شده مفید واقع گردد.

-----لینک مستقیم دانلود کتاب-------

دو شنبه 30 مرداد 1402 - 13:29:50