دسته بندی ها

نقش سپر در خودرو

سپرها : با نصب سپرهای ایمنی ضربه گیر شدت برخورد بدنه ی خودرو با مانع ملایم شده تا از تاثیر انتقال ضربه به اتاق و سرنشینان ان کاسته شود.

سپر-خودرو سپرهای-خودرو

سپری که در بالا دیده می شود دارای محفظه گاز و محفظه روغن و سپر ضربه گیر اضافی است در ابتدای برخورد سپر با مانع روغن از محفظه عقب به قسمت جلو عبور می کند به علت  کوچک بودن مجاری انتقال روغن نیروی وارد شده بر سپر با جابجایی کند روغن به نیروی اصطکاک و حرارت تبدیل می شود  از  طرف دیگر  با ورود روغن به قسمت جلو پیستونی به حرکت در میاید که در جلوی ان گاز قرار دارد محفظه با جا بجایی پیستون تحت فشار قرار می گیرد و انرژی ضربه را در خود ذخیره می کند بنابراین ضربه در دو مرحله جابجایی روغن و  متراکم کردن گاز  جذب می شود در بعضی از سپرها برای جذب ضربه های وارد بر  سپر از  لاستیک  ضربه گیر استفاده می شود کارخانه دوج و کرایسلر از سپرهای  ضربه گیر  هیدرولیکی  مشابه کمک فنر  استفاده کرده اند در این سپر ایمنی سیلندر بیرونی به شاسی و سیلندر داخلی به سپر وصل  می شود وقتی که نیروی وارد به سپر در حدود ۵ تن شود سوپاپ هیدرولیکی روغن باز  شده  روغن  را از مجاری کوچکی به پشت پیستون انتقال می دهد روغن در حین عبور از این مجاری کوچک به شدت گرم شده ضربه ی وارد شده را به انرژی حرارتی تبدیل می کند و مانند کمک فنر به سپر حرکت  ملایم  داده مانع انتقال ضربه به اتاق خودرو می شود.

اجزای-داخلی-سپر-خودرو

چهارشنبه 9 آبان 1397 - 16:22:05