دسته بندی ها

وبلاگ
با افزایش راهکارهای مختلف سفارش و خرید ویدئو کنفرانس هر روز شاهد تجربیات تلخی در سازمان ها در خرید و استفاده نادرست فناوری ویدئو کنفرانس هستیم. متاستفانه دانش ناکافی کارشناسان فناوری اطلاعات و سودجویی شرکت هبیشتر
پنج شنبه 18 آذر 1400 - 17:56:49
یک شنبه 7 آذر 1400 - 09:56:22
ویدئوکنفرانس به فناوری اطلاق می شود که امکان ارسال و دریافت صدا و تصاویر را بصورت همزمان در بین دو یا چند نقطه محیا می سازد . انتقال صدا و تصویر در این فناوری از طریق شبکه های مبتنی بر IP انجام میگیرد. شبکه اینترنت معبیشتر
پنج شنبه 15 مهر 1400 - 20:34:58
سال 1391بود. ما در ایران نمایندگی فروش تجهیزات ویدئوکنفرانس لایف سایز را داشتیم و در آن زمان برند امریکایی lifesize بخش زیادی از فروش بازار ایران را گرفته بود.اخبار جهانی فروش سهام این کمپانی به برند شناخته شده logiteبیشتر
پنج شنبه 1 مهر 1400 - 23:51:14
در گذشته ای نه چندان دور تنها یک روش استاندارد تدوین شده برای بر قراری ارتباط ویدئوکنفرانس وجود داشت و آن روش بیشتر بر اساس تجهیزات سخت افزاری استوار بود. شاید تا چند سال پیش وقتی جهت مشاوره با یک کارشناس ویدئوکنبیشتر
پنج شنبه 18 شهریور 1400 - 20:35:21
امروزه با اوج گیری ویروس کرونا و ضرورت فاصله اجتماعی استفاده از ویدیوکنفرانس و ابزارهای ارتباط علی الخصوص ارتباط تصویر یکی از ضرورییات تجارت گردیده است. ویدئوکنفرانس در دهه گذشته با رشد چشم گیری در کیفیت و زیر ساخت هابیشتر
پنج شنبه 11 شهریور 1400 - 21:15:42